piątek, 28 czerwca 2019

Ranking Season 2019

  • Academic Ranking of World Universities 2019 - 

Raport ocena potencjału instytutów PAN

Raport ocena potencjału instytutów PAN

czwartek, 20 czerwca 2019

New UIS Data on R&D

The UIS global database has been updated with the latest data on the human and financial resources devoted to research and experimental development (R&D) for 162 countries and territories. The release includes final data for the 2017 reference year and time series data for two global indicators used to monitor SDG 9:

· Researchers per 1 million inhabitants (Indicator 9.5.2)  

piątek, 24 maja 2019

Raporty NIK - szkolnictwo wyzsze i nauka

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Komisja wyborcza zgodnie z harmonogramem wyborów do RDN opracowała i przekazała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego protokół z przeprowadzonych wyborów, w którym m. in. zatwierdzono, na podstawie przeprowadzonego w okresie 12- 30 kwietnia br. głosowania, ostateczną listę członków RDN pierwszej kadencji.

 źródło