niedziela, 16 grudnia 2018

Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (ENM) - 12 XII 2018

sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)

12 XII 2018, godz. 16:02 - 17:43
Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

wtorek, 4 grudnia 2018

sobota, 24 listopada 2018

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - 22 XI 2018

sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

piątek, 2 listopada 2018

A guide to the Nature Index

A guide to the Nature Index - NATURE INDEX 31 October 2018  

A description of the terminology and methodology used in this supplement, and a guide to the functionality available free online at natureindex.com.

wtorek, 23 października 2018

Narodowe Centrum Nauki sygnatariuszem deklaracji DORA

wtorek, 23 października 2018 - NCN aktualności
 
Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę NCN, podpisał deklarację San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Deklaracja dotyczy sposobu oceniania jakości badań naukowych m.in. przez podmioty finansujące naukę, czasopisma oraz jednostki naukowe.