wtorek, 4 maja 2010

Pakiet ustaw reformujacych nauke w Sejmie RP

zrodlo

Treść projektuRządowy projekt ustawy o zasadach finansowania nauki   Przebieg procesu legislacyjnego1637   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
Treść projektuRządowy projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju   Przebieg procesu legislacyjnego1636   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
Treść projektuRządowy projekt ustawy o instytutach badawczych   Przebieg procesu legislacyjnego1629   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
Treść projektuRządowy projekt ustawy o Narodowym Centrum Nauki   Przebieg procesu legislacyjnego1588   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
Treść projektuRządowy projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk   Przebieg procesu legislacyjnego1587  

Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem
Treść projektuKomisyjny projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Tekst ustawy przed publikacją
pdf html
Przebieg procesu legislacyjnego2812   Prace komisji i podkomisji nad przedłożeniem

Legenda:
- posiedzenia komisji i podkomisji (procedowanie konkretnych artykulow)
  - przebieg procesu legislacyjnego